Over NEVUL-BELLFILL

BESTUUR

Het bestuur van Nevul-Belfill is als volgt samengesteld;

Naam Organisatie Rol
G. ten Dolle Voorzitter a/i
J.H. Hop De Keerkring Secretaris/Penningmeester
E. Scherpbier Cementbouw Mineralen Lid

TECHNISCHE WERKGROEP

TWN heeft als opdracht alle projecten met technische grondslag te ontwikkelen, uit te diepen en te begeleiden en is als volgt samengesteld;

Naam Organisatie Rol
Dr. Ing. A.Sarabèr Sibelco Europe Voorzitter
Dr. Ir. J.B.M. Hudales Cementbouw Mineralen  
K. Slachmuylder Sibelco Europe  
J.H. Hop De Keerkring  
E. Scherpbier Cementbouw Mineralen  
P.P. Reijnders De Keerkring Ondersteuning
Vacature    

COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

Het bestuur van IKOB-BKB heeft per 21 december 2001 het College van Deskundigen, Vulstof voor Asfalt ingesteld. CvD-VvA is als volgt samengesteld;

Naam Organisatie Rol
Ir. J.Th. van der Zwan   voorzitter
Ing. M.W. Daatselaar SKG-IKOB secretaris
S. Smits RWS PPO Namens opdrachtgevers
G. ten Dolle NEVUL Namens producenten
Dr.Ir. J.B.M. Hudales NEVUL Namens producenten
Ir. O.T.H. van Panhuys SKG-IKOB Adviseur

SECTORALE COMMISSIE VULSTOFFEN

Het bestuur van COPRO heeft de Sectorale Commissie Vulstoffen als beheerder van de PTV 812 en TRA 12 ingesteld. Deze heeft de volgende samenstelling:

Le conseil d’administration de COPRO a nommé la Commission Sectorielle des Fillers en tant que gestionnaire des PTV 812 et TRA 12. Il a la composition suivante:

Naam Organisatie Rol
Stefan Vansteenkiste OCW-CRR Voorzitter
Philippe Keppens AWV Ondervoorzitter
Kim De Jonghe COPRO Secretaris
Pieter Keppens COPRO
Kristine Slachmuylder Producenten
Angelo Sarabèr Producenten
Etienne Danniau Producenten
Hans Hudales Producenten
Pierre-Paul Modde Gebruikers
Pieter Van der Sypt Gebruikers
Koen Deckers Gebruikers
Pierre Hontoy Openbare instellingen