Kwaliteitsgarantie NL

KWALITEITSGARANTIE NL

Standaard RAW Bepalingen 2015 | art. 81.26.09 | lid 01 en 02

Wegenbouwvulstoffen dienen volgens art. 81.26.09, lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 te voldoen aan de eisen vermeld in NEN-EN 13043, de Europese norm voor toeslagmateriaal voor asfalt, en in de NEN 6240, de Nederlandse invulling van de NEN-EN 13043.  Aanvullend dienen ze ook te voldoen aan de eisen, die de basis van het KOMO-productcertificaat voor vulstof vormen en zijn vastgelegd in de Beoordelingsrichtlijn 9041. Volgens lid 02 moeten de eigenschappen van de verschillende vulstofsoorten voldoen aan de vermelde eisen in Tabel D van de NEN 6240 . Deze tabel is ook weergegeven op de pagina ‘Technische gegevens’ van deze website.

KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT

Externe kwaliteitsverklaring boven de CE-verkla­ring

Het KOMO-productcertificaat is een externe kwaliteitsverklaring boven de CE-verkla­ring, bewaakt door een certificatie-instelling. Het verstrekt additionele informatie. De gegevens, die in op de pagina ‘Technische gegevens’ van deze website vermeld zijn, zijn per merk tevens weergegeven op het KOMO-productcertificaat onder § 1.1, Productspecificatie. Ze worden door of namens de producent gegarandeerd.

GELDIGHEID

Controle op conformiteit

Product, productieproces en kwaliteitssysteem van de leverancier/producent worden regelmatig door de certificatie-instelling SKG-IKOB gecontroleerd op conformiteit met de BRL 9041. De KOMO-productcertificaten voor vulstoffen voor asfalt hebben bij ongewijzigde specificaties en samenstelling een onbepaalde geldigheidsduur.

LEVERINGSBON

Voorwaarden leveringsbon/ vrachtdocument

Conform § 1.4 op de achterzijde van het KOMO-productcertificaat dienen op de leveringsbon tenminste de volgende gegevens te staan:

  • KOMO-merk met certificaatnummer
  • productnaam
  • zeefdoorval 63 µm (tenzij anders overeengekomen)

NB. Het CE-merk moet conform de NEN-EN 13043 op één van de vrachtdocumenten aanwezig zijn. De leverancier informeert zijn afnemers tijdig, op welk document het CE-merkteken wordt aangebracht. Naast de CE-markering zijn van de vulstoffen ook prestatieverklaringen (DoP’s = Declarations of Performance) beschikbaar. De afnemers zijn/worden hierover door hun leverancier geïnformeerd.