Nederlandse Vereniging van Fabrikanten en Importeurs
van Vulstof voor Bitumineuze Werken

OPRICHTING | SAMENSTELLING | DOELSTELLING

De naam van de branchevereniging luidt voluit “Nederlandse Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Vulstof voor Bitumineuze Werken” en is opgericht in 1971.

De algemene doelstelling van de branchevereniging is het behartigen van de collectieve belangen – en dit in de meest uitgebreide zin – van haar leden. Hieronder valt onder andere de bevordering van de kwaliteitsborging van de vulstof.

De huidige leden van de Nevul branche vereniging zijn;.