Nederlandse Vereniging van Fabrikanten en Importeurs
van Vulstof voor Bitumineuze Werken

Belgische Vereniging van Vulstofproducenten en
-Leveranciers

INTRODUCTIE

Dit is de website van de brancheverenigingen Nevul-Belfill, de ‘Nederlandse Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Vulstof voor Bitumineuze Werken’, opgericht in 1971, en Belfill, de ‘Belgische Vereniging van Vulstofproducenten en -Leveranciers’, opgericht in 1986.

De algemene doelstelling van beide brancheverenigingen is het behartigen van de collectieve belangen – en dit in de meest uitgebreide zin – van haar leden. Hieronder valt onder andere de bevordering van de kwaliteitsborging van de vulstof.

De verenigingen hebben altijd zeer nauw samengewerkt vanwege het product en een deels gezamenlijk ledenbestand, maar in 2018 zijn de verenigingen samengegaan met behoud van de eigen identiteit. De huidige leden van brancheverenigingen vindt u hier.