Kwaliteitsgarantie

2.1 KWALITEITSGARANTIE

Standaard RAW Bepalingen 2010 | art. 31.26.08 | lid 01

Conform het gestelde in de Standaard RAW Bepalingen 2010  onder art. 31.26.08, lid 01 dient fabrieksmatig bereide vulstof te voldoen aan de eisen vermeld in NEN-EN 13043 en NEN 6240 en, voor zover hiermee niet in strijd, aan de eisen, die ten grondslag liggen aan het KOMO-productcertificaat voor vulstof.

2.2 KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT

Externe kwaliteitsverklaring boven de CE-verkla­ring

Het KOMO-productcertificaat is een externe kwaliteitsverklaring boven de CE-verkla­ring, bewaakt door een certificatie-instelling. Het verstrekt additionele informatie. De gegevens, die in § 5.7 van dit NEVUL-boekje vermeld zijn, zijn per merk tevens weergegeven op het KOMO-productcertificaat onder § 1.1, Productspecificatie. Ze worden door of namens de producent gegarandeerd.

De gegevens, die in § 5.7 van dit NEVUL-boekje vermeld zijn, zijn per merk tevens weergegeven op het KOMO-productcertificaat onder § 1.1, Productspecificatie. Ze worden door of namens de producent gegarandeerd.

2.3 GELDIGHEID

Controle op conformiteit

Product, productieproces en kwaliteitssysteem van de leverancier/producent worden regelmatig door de certificatie-instelling IKOB-BKB gecontroleerd op conformiteit met de BRL 9041. De KOMO-productcertificaten voor vulstoffen voor asfalt hebben bij ongewijzigde specificaties en samenstelling een onbepaalde geldigheidsduur.

2.4 LEVERINGSBON

Voorwaarden leveringsbon/ vrachtdocument

Conform § 1.4 op de achterzijde van het KOMO-productcertificaat dienen op de leveringsbon tenminste de volgende gegevens te staan:

  • KOMO-merk met certificaatnummer
  • productnaam
  • zeefdoorval 63 µm (tenzij anders overeengekomen)

NB. Het CE-merk moet conform de NEN-EN 13043 op één van de vrachtdocumenten aanwezig zijn. De leverancier informeert zijn afnemers tijdig, op welk document het CE-merkteken wordt aangebracht. Naast de CE-markering zijn van de vulstoffen ook prestatieverklaringen (DoP’s = Declarations of Performance) beschikbaar. De afnemers zijn/worden hierover door hun leverancier geïnformeerd.