Over NEVUL

BESTUUR

Het bestuur van NEVUL is als volgt samengesteld;

Naam Organisatie Rol
S. Fakiolas Sibelco voorzitter
J.H. Hop De Keerkring secretaris/penningmeester
E. Scherpbier Cementbouw Mineralen
B. Groeneweg De Hoop Bouwgrondstoffen

TECHNISCHE WERKGROEP NEVUL/BELFILL (TWN/TWB)

TWN heeft als opdracht alle projecten met technische grondslag te ontwikkelen, uit te diepen en te begeleiden en is als volgt samengesteld;

Naam Organisatie Rol
G. ten Dolle Sibelco Winterswijk voorzitter
P.P. Reijnders De Keerkring notulist
E. Scherpbier Cementbouw Mineralen
V. Hälsig Cementbouw Mineralen
J.H. Hop De Keerkring
Dr. Ir. J.B.M. Hudales Cementbouw Mineralen
Ir. K. van der Plas De Hoop Bouwgrondstoffen
K. Slachmuylder Sibelco

COLLEGE VAN DESKUNDIGEN – VULSTOF VOOR ASFALT

Het bestuur van IKOB-BKB heeft per 21 december 2001 het College van Deskundigen, Vulstof voor Asfalt ingesteld. CvD-VvA is als volgt samengesteld;

Naam Organisatie Rol
Ir. J.Th. van der Zwan voorzitter
Ing. M.W. Daatselaar SKG-IKOB secretaris
Ing. J.P.C.M. v.d. Aa RWS Noord-Brabant Namens opdrachtgevers
Ir. P. Kregting Bouwend Nederland – VBW Namens verwerkers
G. ten Dolle NEVUL Namens producenten
Dr.Ir. J.B.M. Hudales NEVUL Namens producenten
Ir. O.T.H. van Panhuys SKG-IKOB Adviseur

SECTORALE COMMISSIE VULSTOFFEN – COMMISSION SECTORIELLE POUR LA CERTIFICATION DES FILLERS

Het bestuur van COPRO heeft de Sectorale Commissie Vulstoffen als beheerder van de PTV 812 en TRA 12 ingesteld. Deze heeft de volgende samenstelling:

Le conseil d’administration de COPRO a nommé la Commission Sectorielle des Fillers en tant que gestionnaire des PTV 812 et TRA 12. Il a la composition suivante:

Naam/Nom Organisatie/Organisation Rol/Rôle
S. Vansteenkiste OCW-CRR voorzitter/président
P. Keppens AWV ondervoorzitter/vice-président
K. De Jonghe COPRO secretaris/secrétaire
C. Flemal SPW openbare instelling/institution publique
E. Danniau Belfill producenten/producteurs
J. De Nutte COPRO certificatie-instelling/organisme de certification
H. Hudales Belfill producenten/producteurs
P.-P. Modde BVA gebruikers/utilisateurs
K. Slachmuylder Belfill producenten/producteurs
P. Van der Sypt BVA gebruikers/utilisateurs
J. Vanhollebeke BVA gebruikers/utilisateurs
N. Vanhollebeke BVA gebruikers/utilisateurs